!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende, t.ex. hyreslägenheter och villor. Tillsammans äger vi som bor i huset bostadsrättsföreningen och fastigheten vilket innebär att vi också har ett gemensamt ekonomiskt intresse av att den sköts på bästa sätt.

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet direkt i fysisk mening. Du är en delägare i föreningen och därmed äger du rätt att nyttja din lägenhet. Du ansvarar för underhåll och reparationer av lägenheten och du äger även rätt att nyttja, hyra ut och sälja lägenheten (efter gällande regler). Föreningen svarar för det gemensamma i fastigheten, såsom trapphus, källare, fasad och trädgård.

Föreningen är en ekonomisk förening som företräds av en styrelse vald på föreningens årsstämma. Styrelsen ansvarar för att förvalta fastigheten genom att skapa en stabil och god ekonomi. Ekonomin presenteras i en årsredovisning där man både i text och siffror kan utläsa hur bra föreningen mår.

Är du intresserad att fortsätta läsa om att vara en bostadsrättshavare kan du läsa mer på SBCs hemsida (kontakta styrelsen för att få inloggningsuppgifter till medlemssidorna).