!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsens huvuduppgifter är att förvalta föreningens fastigheter samt se till att föreningen har en god och stabil ekonomi både för nuvarande och framtida bostadsrättsinnehavare. 

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning samt arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen och för att varje medlem skall trivas. Styrelsen företräder föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen utses på föreningsstämman som hålls en gång om året, vilket brukar vara i början av sommaren.

I mån av tid och kunskap försöker styrelsen även att svara på frågor som medlemmarna har, I första hand svarar styrelsen på frågor som berör föreningen och i andra hand på frågor som medlemmarna har och som medlemmen själv egentligen ansvarar för. Styrelsen behandlar medlemmarnas frågor, synpunkter och ansökningar vid nästkommande styrelsemöte och återkommer till dig. Styrelsen tar även in klagomål och förbättringspunkter för att göra din trivsel i föreningen så bra som möjligt.

Styrelsen i Brf Saturnus jobbar aktivt och långsiktigt med att föreningen skall bli den bästa och mest attraktiva bostadsrättsföreningen i Gårda.

Sittande styrelse valdes vid årsmötet 2018: 

Finn Oulie – Ordförande 
Flyttade in i föreningen: 2013
Invald i styrelsen: 2014

Anna-Maria Opazo Ållenberg 
Flyttade in i föreningen: 2009
Invald i styrelsen: 2009

Eva Odams 
Flyttade in i föreningen: 2014
Invald i styrelsen: 2015

Åse Jagner

Flyttade in 2013

Invald i styrelsen 2016

Hans Lämås valdes till suppleant

Föreningens valberedning

Sune Kronlid 

 

Är du intresserad?

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen och bidra till att skapa den bästa och mest attraktiva bostadsrättsföreningen i Gårda kontaktar du styrelsen eller vår valberedning. Styrelse väljs på årsmöte i april/ maj.