!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Föreningen

Föreningen registrerades år 2006 och byggnationen av föreningens fastighet var klar för inflyttning år 2009. AF Bygg AB var byggentreprenör. Föreningen består av 71 stycken lägenheter, två hyreslokaler, en gästlägenhet samt 42 parkeringsplatser i garage under huset.

Samfälligheten Venus

Brf Saturnus är en av sex bostadsrättsföreningar som utgör Samfälligheten Venus. Samfälligheten har som uppgift att sköta fastighetens gemensam garage samt innergård med miljöhus. 

Föreningens omgivningar

Området i Norra Gårda är under ständig utveckling. Målbilden är en attraktiv miljö för både boende och affärslokaler med ett eget torg, kulturliv samt rekreationsområde kring Mölndalsån. Hösten 2015 flyttade Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen med utrymme för upp till 700 arbetsplatser in i ett nybyggt hus mittemot Brf Saturnus. Trottoarer är breddade och belagda med sten samt träd planteras på anders Perssons gatan 2016. Detaljplan förbereds även för att bygga ett hus på 14 våningar i riktning mot Tingstadstunneln som ska stå klar till år 2022.

Bredband och TV

Brf Saturnus är anslutet till Gothnet, vilket är Göteborgs stadsnät. Respektive lägenhetsinnehavare har själva valet att välja vilken internetleverantör man önskar. Föreningen erbjuder kostnadsfritt analogt tvutbud via Canal digital med cirka 15 kanaler totalt. Digital TV erbjuds via fibernätet för den som önskar. En Gbuppgradering har skett 2016 med möjlighet till bredband med upp till 1000 Mb.

Gästlägenheten

Gästlägenheten är tillgänglig för uthyrning till föreningens medlemmar och dess gäster. Lägenheten innehåller en stor och rymlig säng samt ett fullt utrustat badrum.  Lägenheten bokas via styrelsens mail och nyckel hämtas i anslutning till byggnaden. Kostnaden för lägenheten är just nu 200kr per natt och betalas i förväg mot faktura. 

Övriga gemensamhetsanläggningar i huset

I byggnaden finns ett cykelförråd till respektive trappuppgång. Respektive lägenhet erbjuds även ett källarförråd. 

Ekonomi och årsavgift

Föreningens ekonomi är stabil och långsiktigt inriktad för att gynna föreningens medlemmar. Årsavgiften har sedan inflyttning höjts tre gånger med mindre procentsats. Styrelsen arbetar med att uppdatera den ekonomiska policyn samt en ny långtidsprognos. Amorteringar på föreningens lån planeras.

Fastighetsskötsel samt ekonomisk förvaltare

Föreningens fastighetsskötsel sköts av Riksbyggen och ny ekonomisk förvaltare från i år är Husjuristerna.

Dokument som kan vara av intresse

Bifogat på denna sida finns de dokument som kan vara intressant: 

- Senaste årsredovisningen

- Senaste årsmötesprotokoll

Saknar du information om någonting...

...kontakta styrelsem på info@brfsaturnus.se eller via kontaktinformationen.

Dokument

ÅR 16 Brf Saturnus (1).pdf 2017-10-31
Årsmöte 2015.pdf 2015-08-07
Brf Saturnus Årsrapport 2015.pdf 2015-08-07
ÅR2013 Brf Saturnus.pdf 2014-06-21

Uppdaterad 2017-10-31 av Åse Jagner